มี 1 หลักสูตรความสัมพันธ์ชุมชนระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากDouglas College

canada

678

11

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Associate of Arts in Intercultural and International Studies

เข้าชม5ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$17,400.00 (400,809 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้