มี 1 หลักสูตรการจัดการการต้อนรับระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากDouglas College

canada

526

5

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Diploma in Hospitality Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$17,400.00 (400,903 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้