มี 1 หลักสูตรจิตวิทยา (ทั่วไป)ระดับจากDouglas College

canada

194

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Associate of Arts in Psychology

เข้าชม15ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$17,400.00 (404,788 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้