มี 1 หลักสูตรการขนส่งและโลจิสติกระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากSt. Lawrence College

canada

131

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Graduate Certificate in Supply Chain Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 7 มกราคม 2020

CAD$17,935.00 (412,869 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้