มี 1 หลักสูตรการพยาบาลสัตว์ระดับจากNorthern College

canada

94

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

College Certificate in Veterinary Assistant

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$13,177.50 (310,277 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้