ทั้งหมดที่ Xi'an Jiaotong-Liverpool University จีน

null

6331

28

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

BA Accounting

เข้าชม142ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

¥88,000.00 (391,530 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BA Applied English

เข้าชม65ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

¥88,000.00 (391,530 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BA Arts, Technology and Entertainment

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

¥88,000.00 (391,530 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BA Business Administration

เข้าชม81ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

¥88,000.00 (391,530 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BA Communication Studies

เข้าชม32ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

¥88,000.00 (391,530 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BA Digital Media Arts

เข้าชม63ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

¥88,000.00 (391,530 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BA English and Communication Studies

เข้าชม28ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

¥88,000.00 (391,530 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BA English and Finance

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

¥88,000.00 (391,530 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BA English and International Business

เข้าชม52ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

¥88,000.00 (391,530 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BA Film and Television Production

เข้าชม83ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

¥88,000.00 (391,530 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BA Filmmaking

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

¥88,000.00 (391,530 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BA Human Resource Management

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

¥88,000.00 (391,530 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้