เรียนต่อ จีน ที่ Xi'an Jiaotong-Liverpool University

china

3842

22

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

BA (Hons) Television Production

เข้าชม108ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

¥88,000.00 (฿ 426,492) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BA Accounting

เข้าชม151ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

¥88,000.00 (฿ 426,492) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BA Applied English

เข้าชม79ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

¥88,000.00 (฿ 426,492) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BA Arts, Technology and Entertainment

เข้าชม61ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

¥88,000.00 (฿ 426,492) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BA Business Administration

เข้าชม83ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

¥88,000.00 (฿ 426,492) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BA China Studies

เข้าชม44ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

¥88,000.00 (฿ 426,492) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BA Digital Media Arts

เข้าชม76ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

¥88,000.00 (฿ 426,492) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BA English and Communication Studies

เข้าชม31ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

¥88,000.00 (฿ 426,492) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BA English and Finance

เข้าชม22ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

¥88,000.00 (฿ 426,492) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BA English and International Business

เข้าชม52ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

¥88,000.00 (฿ 426,492) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BA Filmmaking

เข้าชม41ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

¥88,000.00 (฿ 426,492) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BA Human Resource Management

เข้าชม32ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

¥88,000.00 (฿ 426,492) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้