มี 2 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากTechnical University of Munich

germany

9984

80

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 44

Master of Science in Life Science Economics and Policy

เข้าชม107ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 14 ตุลาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Politics and Technology

เข้าชม69ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 14 ตุลาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้