มี 4 หลักสูตรภูมิภาคศึกษาระดับจากFree University of Berlin

germany

904

7

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 118

Bachelor of Arts in North American Studies

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts (M.A.) - English Studies: Literature, Language, Culture

เข้าชม42ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts (M.A.) - North American Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts (MA) - Intellectual Encounters of the Islamicate World

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้