มี 3 หลักสูตรฟิสิกส์ระดับจากUniversity of Tubingen

germany

1648

18

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 91

Astro and Particle Physics - Master

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 12 เมษายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Mathematical Physics - Master

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Physics master

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 12 เมษายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้