มี 8 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอทีระดับจากUniversity of Tubingen

germany

1289

9

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 91

Bioinformatics / Bioinformatics - Master

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 12 ตุลาคม 2020, 12 เมษายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Data Science in Business and Economics - Master

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 12 ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Machine Learning - Master

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 12 ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Media Informatics - Master

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 12 ตุลาคม 2020, 12 เมษายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Medical Informatics - Bachelor (mono)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 12 ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Medical Informatics / Medical Informatics - Master

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 12 ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Neural Information Processing - Master

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 12 ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Quantitative Data Science Methods – Psychometrics, Econometrics and Machine Learning - Master

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 12 ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้