มี 2 หลักสูตรภาษาศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากUniversity of Tubingen

germany

1289

9

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 91

Computational Linguistics - Bachelor (Mono)

เข้าชม37ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 12 ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

General Linguistics - Bachelor major

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 12 ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้