มี 1 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาโทจากUniversity of Tubingen

germany

1711

17

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 78

European Economics - Master

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้