มี 1 หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Freiburg

germany

2418

11

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 86

Master of Science (M.Sc.) in Renewable Energy Engineering and Management

เข้าชม147ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 21 ตุลาคม 2019

€3,000.00 (100,594 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้