มี 6 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากUniversity of Bayreuth

germany

466

4

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

Master of Science (M.Sc.) - Environmental Chemistry

เข้าชม22ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (M.Sc.) - Environmental Geography

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (M.Sc.) - Experimental Geosciences

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2019, เมษายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (M.Sc.) - Global Change Ecology

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (M.Sc.) - Physics

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2019, เมษายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (M.Sc.) - Technomathematics

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2019, เมษายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้