มี 3 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระดับจากUniversity of Bonn

germany

1162

8

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 105

Master of Science in Agricultural and Food Economics (AFECO)

เข้าชม35ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Economics

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 SEMESTERS (2 YEARS)

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Economics

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้