มี 1 หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากTechnical University of Berlin

germany

2701

15

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 149

Master of Science in Process Energy and Environmental Systems Engineering

เข้าชม86ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้