มี 4 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากTohoku University

japan

6679

35

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

Master of Environmental Studies - International Environmental Leadership Program (IELP)

เข้าชม47ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2020

¥535,800.00 (147,774 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of international Graduate School of Accounting Policy (IGSAP)

เข้าชม66ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, ตุลาคม 2020

¥589,300.00 (162,529 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy (Engineering) - Management Science and Technology

เข้าชม33ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2020

¥535,800.00 (147,774 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy (Environmental Studies) - International Environmental Leadership Progr ...

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2020

¥535,800.00 (147,774 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้