มี 2 หลักสูตรชีววิทยาระดับจากUniversity of Cologne

germany

804

6

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 157

Bachelor of Science (B.Sc.) in Biology

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Biochemistry

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Eight modules

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้