มี 3 หลักสูตรการเมืองระดับจากKyushu University

japan

11687

64

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

Doctor of Philosophy (PhD) in International Development Research

เข้าชม82ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, ตุลาคม 2020

¥535,800.00 (162,937 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Master of Science in International Development Research

เข้าชม138ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, ตุลาคม 2020

¥535,800.00 (162,937 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Laws in Comparative Studies of Politics and Administration in Asia

เข้าชม48ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2020

¥535,800.00 (162,937 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้