ทั้งหมดที่ Tsinghua University จีน

null

10629

41

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 23

Doctor of Philosophy (PhD) in Environmental Science and Engineering

เข้าชม157ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - Approximately four years

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥40,000.00 (172,568 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctoral Program in Computer Science and Technology

เข้าชม36ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 19

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥40,000.00 (172,568 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctoral Program in Mechanical Engineering

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3-4 YEARS

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥40,000.00 (172,568 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Master of Public Administration (IMPA) Program

เข้าชม110ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥30,000.00 (129,426 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Master of Public Health (IMPH)

เข้าชม64ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥60,000.00 (258,852 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

LL.M. Program in Chinese Law

เข้าชม178ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥146,000.00 (629,873 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in Global Business Journalism

เข้าชม272ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥39,000.00 (168,254 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Advanced Computing

เข้าชม95ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥39,000.00 (168,254 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Mechanical Engineering

เข้าชม46ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - AT LEAST 26 DEGREE CREDITS

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥39,000.00 (168,254 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Architecture

เข้าชม161ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥60,000.00 (258,852 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering in International Construction and Project Management (ICPM)

เข้าชม74ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥79,000.00 (340,822 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering Management

เข้าชม60ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥39,000.00 (168,254 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้