มี 3 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากTsinghua University

china

8284

30

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 22

MA in Global Business Journalism

เข้าชม218ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥39,000.00 (167,708 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Management Science and Engineering

เข้าชม76ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥39,000.00 (167,708 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master's Program in Nuclear Engineering and Management

เข้าชม33ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥39,000.00 (167,708 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้