มี 5 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากPeking University

china

12891

62

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 31

IMBA - International Master of Business Administration

เข้าชม644ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥100,000.00 (430,020 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master Degree Program in Public Administration (National Development)

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥75,000.00 (322,515 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ph.D - Doctor of Philosophy (Guanghua School of Management)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - .

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥32,000.00 (137,606 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ph.D - Doctor of Philosophy in Dynamics and Control

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥40,000.00 (172,008 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ph.D - Doctor of Philosophy in Management Science and Engineering

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥40,000.00 (172,008 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้