ทั้งหมดที่ Fudan University จีน

null

3562

18

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 109

Double Masters Degree Program in Global Media and Communications

เข้าชม67ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - TWO ACADEMIC YEARS, WITH FIRST YEAR AT LSE IN LONDON, AND SECOND YEAR AT FUDAN IN SHANGHAI

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, กันยายน 2020

¥80,000.00 (346,776 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

EMA Program in Chinese Philosophy and Culture

เข้าชม42ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

¥50,000.00 (216,735 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

IMBA - International Master of Business Administration Program

เข้าชม269ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 2 YEARS(18 MONTHS COURSE WORK AND 6 MONTHS THESIS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

¥134,900.00 (584,751 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

LLM - Master of Law Program in Chinese Business Law

เข้าชม50ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, กันยายน 2020

¥80,000.00 (346,776 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Chinese Politics and Diplomacy Program

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, กันยายน 2020

¥50,000.00 (216,735 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Comparative Politics

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, กันยายน 2020

¥50,000.00 (216,735 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in Chinese Language and Culture

เข้าชม182ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, กันยายน 2020

¥26,000.00 (112,702 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in Chinese Religious Studies

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, กันยายน 2020

¥50,000.00 (216,735 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in International Public Policy

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, กันยายน 2020

¥70,000.00 (303,429 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Chinese Economy and Finance

เข้าชม70ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, กันยายน 2020

¥80,000.00 (346,776 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Chinese Society and Public Policy

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, กันยายน 2020

¥50,000.00 (216,735 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering in Electronics and Communication

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้