มี 1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากFudan University

china

3470

17

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 109

Master of Engineering in Electronics and Communication

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้