มี 1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากFudan University

china

3190

13

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 105

Master of Engineering in Electronics and Communication

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้