มี 9 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากFudan University

china

3731

21

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 109

Double Masters Degree Program in Global Media and Communications

เข้าชม79ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - TWO ACADEMIC YEARS, WITH FIRST YEAR AT LSE IN LONDON, AND SECOND YEAR AT FUDAN IN SHANGHAI

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, กันยายน 2020

¥80,000.00 (355,136 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Chinese Politics and Diplomacy Program

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, กันยายน 2020

¥50,000.00 (221,960 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Comparative Politics

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, กันยายน 2020

¥50,000.00 (221,960 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in International Public Policy

เข้าชม28ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, กันยายน 2020

¥70,000.00 (310,744 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Chinese Economy and Finance

เข้าชม77ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, กันยายน 2020

¥80,000.00 (355,136 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Chinese Society and Public Policy

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, กันยายน 2020

¥50,000.00 (221,960 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering in Electronics and Communication

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Public Management in Chinese Government and Governance (MPM-CGG)

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, กันยายน 2020

¥70,000.00 (310,744 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy Program in International Politics

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - Normally requires three to four years of work on courses and dissertation

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, กันยายน 2020

¥60,000.00 (266,352 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้