เรียนต่อ อิตาลี ที่ Universita Cattolica del Sacro Cuore

italy

340

3

B.Sc. in Economics and Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2022

€8,040.00 (฿ 305,471) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.Sc. in Food Production Management

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2022

€8,040.00 (฿ 305,471) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.Sc. in International Relations and Global Affairs

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2022

€8,040.00 (฿ 305,471) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

M.Sc in Banking and Finance

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2022

€8,540.00 (฿ 324,468) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

M.Sc in Economics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2022

€8,540.00 (฿ 324,468) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

M.Sc in Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2022

€8,540.00 (฿ 324,468) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

M.Sc. in Actuarial sciences for insurance

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2022

€8,540.00 (฿ 324,468) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

M.Sc. in Agricultural and Food Economics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2022

€8,540.00 (฿ 324,468) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

M.Sc. in Data Analytics for Business and Economics

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2022

€8,540.00 (฿ 324,468) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

M.Sc. in Global Business Management

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2022

€8,540.00 (฿ 324,468) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

M.Sc. in Healthcare Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2022

€8,540.00 (฿ 324,468) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

M.Sc. in Innovation and Technology Management

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2022

€8,540.00 (฿ 324,468) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ติดต่อHotcourse