มี 6 หลักสูตรธุรกิจศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversita Cattolica del Sacro Cuore

italy

488

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

M.Sc. in Data Analytics for Business and Economics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€8,540.00 (286,534 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.Sc. in Global Business Management

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€8,540.00 (286,534 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in International Business

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MIB FAST TRACK: 12-15 MONTHS (DEPENDING ON THE DURATION OF THE INTERNSHIP); MIB INTERNATIONAL TRACK: 15- 18 MONTHS; MIB MASTER LEVEL TRACK: 24 MONTHS (1 YEAR SPECIALIZATION ABROAD, POST MIB YEAR 1)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€12,000.00 (402,624 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in International Business - Executive

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MIB FAST TRACK: 12 MONTHS; MIB INTERNATIONAL TRACK: 15-18 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€12,000.00 (402,624 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in International Cooperation and Development

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020

€9,000.00 (301,968 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Strategic Management for Global Business

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€11,000.00 (369,072 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้