มี 7 หลักสูตรการจัดการระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversita Cattolica del Sacro Cuore

italy

510

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

M.Sc in Management

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€8,540.00 (284,586 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.Sc. in Data Analytics for Business and Economics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€8,540.00 (284,586 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.Sc. in Healthcare Management

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€8,540.00 (284,586 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.Sc. in Innovation and Technology Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€8,540.00 (284,586 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Corporate Communication

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€10,000.00 (333,239 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Luxury Goods Management

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€11,000.00 (366,563 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Strategic Management for Global Business

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€11,000.00 (366,563 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้