มี 8 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากUniversity of Bordeaux

france

747

10

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

Double Master Degree in Mathematics

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 YEAR (60 ECTS)

เริ่มเรียน - มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master degree in Advanced Materials

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master degree in Algebra, Geometry and Number Theory (ALGANT)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2021

€4,000.00 (฿ 148,226) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master degree in Biology Agrosciences

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Science in Chemistry (Specialization in Advanced Materials Innovative Recycling)

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 YEARS (120 ECTS)

เริ่มเรียน - มกราคม 2021

€4,000.00 (฿ 148,226) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Science in Chemistry (Specialization in Physical-Chemistry and Chemical-Physics)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Science in Chemistry - Advanced Materials for Innovation and Sustainability (AMIS)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 YEARS (120 ECTS)

เริ่มเรียน - มกราคม 2021

€8,000.00 (฿ 296,451) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

PhD in Light Sciences and Technologies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้