ทั้งหมดที่ Shanghai Jiao Tong University จีน

null

20661

113

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 157

Bachelor of Science in Electrical and Computer Engineering

เข้าชม734ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

¥80,000.00 (345,136 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Material Science and Engineering

เข้าชม210ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

¥80,000.00 (345,136 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Mechanical Engineering

เข้าชม217ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

¥80,000.00 (345,136 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctoral Program in Astronomy

เข้าชม83ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

¥45,500.00 (196,296 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctoral Program in Bioengineering

เข้าชม48ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

¥45,500.00 (196,296 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctoral Program in Biology

เข้าชม33ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

¥45,500.00 (196,296 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctoral Program in Biomedical Engineering

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

¥45,500.00 (196,296 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctoral Program in Chemical Engineering and Technology

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

¥45,500.00 (196,296 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctoral Program in Chemistry

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

¥45,500.00 (196,296 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctoral Program in Civil Engineering

เข้าชม41ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

¥45,500.00 (196,296 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctoral Program in Computer Science and Technology

เข้าชม37ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

¥45,500.00 (196,296 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctoral Program in Control Science and Engineering

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

¥45,500.00 (196,296 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้