มี 3 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากShanghai Jiao Tong University

china

21647

106

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 157

Master of Business Administration (Antai College of Economics and Management)

เข้าชม431ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Finance

เข้าชม83ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

¥64,000.00 (282,310 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of International Business (MIB)

เข้าชม258ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

¥64,000.00 (282,310 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้