เรียนต่อ จีน ที่ Nankai University

china

454

6

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

Master of Arts (International Relations in Economy and Trade)

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Educational Leadership and Management

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Hospital Administration

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2

เริ่มเรียน - พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้