เรียนต่อ จีน ที่ BeiHang University

china

183

1

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

Bachelor’s in Automation

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

¥30,000.00 (฿ 151,668) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor’s in Civil Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

¥30,000.00 (฿ 151,668) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor’s in Electronic Information Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

¥30,000.00 (฿ 151,668) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor’s in Flight Vehicle Design and Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

¥30,000.00 (฿ 151,668) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor’s in Industrial Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

¥30,000.00 (฿ 151,668) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor’s in International Economics and Trade

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

¥30,000.00 (฿ 151,668) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor’s in Mechanical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

¥30,000.00 (฿ 151,668) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Management in Business Administration

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 - 3 YEARS

เริ่มเรียน - To be confirmed

¥35,000.00 (฿ 176,946) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science Communication

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, กุมภาพันธ์ 2022, กรกฎาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master's in Aerospace Science and Technology

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 - 3 YEARS

เริ่มเรียน - To be confirmed

¥35,000.00 (฿ 176,946) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master's in Applied Economics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 - 3 YEARS

เริ่มเรียน - To be confirmed

¥30,000.00 (฿ 151,668) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master's in Biomedical Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 - 3 YEARS

เริ่มเรียน - To be confirmed

¥35,000.00 (฿ 176,946) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้