มี 13 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากUniversity of Science and Technology of China

china

2524

31

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 93

Doctor of Biomedical Engineering

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥35,000.00 (150,829 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Control Science and Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥35,000.00 (150,829 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Environmental Science and Engineering

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥35,000.00 (150,829 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of History of Science and Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥35,000.00 (150,829 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Instrument Science and Technology

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥35,000.00 (150,829 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Materials Science and Engineering

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥35,000.00 (150,829 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Nuclear Science and Technology

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥35,000.00 (150,829 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Power Engineering and Engineering Thermophysics

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥35,000.00 (150,829 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Safety Science and Engineering

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥35,000.00 (150,829 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of History of Science and Technology

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 - 3 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥30,000.00 (129,282 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Materials Science and Engineering

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 - 3 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥30,000.00 (129,282 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Management Science and Engineering

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 - 3 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥30,000.00 (129,282 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้