มี 2 หลักสูตรแพทยศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากTechnical University of Denmark

denmark

982

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 184

Master of Science in Neuroscience and Neuroimaging (Joint Degree)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020, 31 สิงหาคม 2020

kr15,000.00 (67,140 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Master of Science in Quantitative Biology and Disease Modelling

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020, 31 สิงหาคม 2020

kr15,000.00 (67,140 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้