มี 25 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ (ทั่วไป / รวมสาขา)ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากTechnical University of Denmark

denmark

1463

4

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 187

Master of Science in Cold Climate Engineering (Joint Degree)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2021

kr15,000.00 (฿ 73,305) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Science in Electrical and Mechanical Engineering (Joint Degree)

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2021

kr15,000.00 (฿ 73,305) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Science in Electrical Engineering (Joint Degree)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2021

kr15,000.00 (฿ 73,305) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Science in Energy Conversion and Storage (Joint Degree)

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2021

kr15,000.00 (฿ 73,305) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Science in Engineering Acoustics (Joint Degree)

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2021

kr15,000.00 (฿ 73,305) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Science in Environmental Engineering - (TUM) (Joint Degree)

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2021

kr15,000.00 (฿ 73,305) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Science in Environmental Engineering - EPFL (Joint Degree)

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2021

kr15,000.00 (฿ 73,305) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Science in Environmental Engineering - N5L (Joint Degree)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2021

kr15,000.00 (฿ 73,305) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in European Wind Energy (Rotor Design)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2021

kr15,000.00 (฿ 73,305) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Science in Innovative Sustainable Energy Engineering (Joint Degree)

เข้าชม32ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2021

kr15,000.00 (฿ 73,305) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Science in Maritime Engineering Specialization in Ocean Structures (Joint Degree)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2021

kr15,000.00 (฿ 73,305) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Science in Maritime Engineering Specialization in Passenger Ships (Joint Degree)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2021

kr15,000.00 (฿ 73,305) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้