มี 7 หลักสูตรวิศวกรรมศึกษาระดับปริญญาโทจากTechnical University of Denmark

denmark

1118

1

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 184

Master of Science in Cold Climate Engineering (Joint Degree)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

kr15,000.00 (67,835 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Master of Science in Earth and Space Physics and Engineering

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

kr15,000.00 (67,835 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Engineering Acoustics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

kr15,000.00 (67,835 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Engineering Acoustics (Joint Degree)

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

kr15,000.00 (67,835 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Master of Science in Life Science Engineering and Informatics OMICS (Joint Degree)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

kr15,000.00 (67,835 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Maritime Engineering Specialization in Passenger Ships (Joint Degree)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

kr15,000.00 (67,835 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Master of Science in Photonics Engineering

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

kr15,000.00 (67,835 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้