ทั้งหมดที่ University of Helsinki ฟินแลนด์

null

2748

9

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 96

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science and Master of Science

เข้าชม65ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 + 120 ECTS CREDITS, 5 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€13,000.00 (฿ 456,067) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Chemistry

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ECTS CREDITS, 3 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€13,000.00 (฿ 456,067) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Computer and Data Science

เข้าชม56ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ECTS CREDITS, 3 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€13,000.00 (฿ 456,067) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Mathematics

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ECTS CREDITS, 3 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€13,000.00 (฿ 456,067) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Physics

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ECTS CREDITS, 3 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€13,000.00 (฿ 456,067) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctoral Programme in Atmospheric Sciences

เข้าชม31ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctoral Programme in Biomedicine

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctoral Programme in Brain and Mind

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctoral Programme in Chemistry and Molecular Sciences

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctoral Programme in Clinical Research

เข้าชม55ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctoral Programme in Clinical Veterinary Medicine

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctoral Programme in Computer Science

เข้าชม47ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้