เรียนต่อ ฟินแลนด์ ที่ Aalto University

finland

4731

7

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science in Economics and Business Administration - International Business

เข้าชม99ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€12,000.00 (฿ 454,536) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor's Programme in Design

เข้าชม37ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3+2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€12,000.00 (฿ 454,536) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor's Programme in Economics

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3+2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€12,000.00 (฿ 454,536) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor's Programme in International Business, Mikkeli Campus

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3+2 YEARS, FULL-TIME

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€12,000.00 (฿ 454,536) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor's Programme in Science and Technology - Chemical Engineering

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3+2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€12,000.00 (฿ 454,536) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor's Programme in Science and Technology - Computational Engineering

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3+2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€12,000.00 (฿ 454,536) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor's Programme in Science and Technology - Data Science

เข้าชม63ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3+2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€12,000.00 (฿ 454,536) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor's Programme in Science and Technology - Digital Systems and Design

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3+2 YEARS, FULL-TIME

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€12,000.00 (฿ 454,536) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor's Programme in Science and Technology - Quantum Technology

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3+2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€12,000.00 (฿ 454,536) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Arts (Art and Design) and Doctor of Science (Architecture)

เข้าชม45ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Science (Technology) in Chemical Engineering

เข้าชม51ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Science (Technology) in Electrical Engineering

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้