มี 6 หลักสูตรการจัดการระดับจากAalto University

finland

4075

10

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Science (Technology) in Industrial Engineering and Management

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€15,000.00 (฿ 559,929) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Economics and Business Administration - Entrepreneurship and Innovation Mana ...

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€15,000.00 (฿ 559,929) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master's Programme in Advanced Materials for Innovation and Sustainability (EIT Raw Materials)

เข้าชม54ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

€8,000.00 (฿ 298,629) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master's Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) - Autonomous Systems

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€15,000.00 (฿ 559,929) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master's Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) – Human-Computer Interaction and ...

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

€15,000.00 (฿ 559,929) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Nordic Master of Science in Innovative Sustainable Energy Engineering

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

€15,000.00 (฿ 559,929) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้