ทั้งหมดที่ ETH Zurich สวิสเซอร์แลนด์

null

4499

6

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 14

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Arts UZH ETH in Comparative and International Studies

เข้าชม289ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021

Fr1,320.00 (฿ 44,582) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science ETH in Agricultural Sciences

เข้าชม162ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021

Fr1,320.00 (฿ 44,582) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science ETH in Atmospheric and Climate Science

เข้าชม45ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 90

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021

Fr1,320.00 (฿ 44,582) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science ETH in Biology

เข้าชม44ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 90

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021

Fr1,320.00 (฿ 44,582) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science ETH in Biomedical Engineering

เข้าชม103ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021

Fr1,320.00 (฿ 44,582) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science ETH in Biotechnology

เข้าชม60ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021

Fr1,320.00 (฿ 44,582) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science ETH in Chemical and Bioengineering

เข้าชม43ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 90

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021

Fr1,320.00 (฿ 44,582) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science ETH in Chemistry

เข้าชม40ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 90

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021

Fr1,320.00 (฿ 44,582) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science ETH in Computational Biology and Bioinformatics

เข้าชม34ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021

Fr1,320.00 (฿ 44,582) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science ETH in Computational Science and Engineering

เข้าชม67ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 90

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021

Fr1,320.00 (฿ 44,582) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science ETH in Computer Science

เข้าชม81ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021

Fr1,320.00 (฿ 44,582) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science ETH in Data Science

เข้าชม107ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021

Fr1,320.00 (฿ 44,582) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้