มี 1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากETH Zurich

switzerland

6210

22

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 13

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Science in Integrated Building Systems

เข้าชม68ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020, 14 กันยายน 2020

Fr1,320.00 (40,385 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้