มี 1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างระดับจากUniversity of Basel

switzerland

746

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 103

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Arts in Critical Urbanisms

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

Fr1,700.00 (52,445 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้