มี 1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ระดับจากUniversity of Basel

switzerland

775

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 94

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Science in Computer Science

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020, 14 กันยายน 2020

Fr1,700.00 (51,752 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้