มี 1 หลักสูตรแอฟริกันศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Basel

switzerland

747

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 94

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Arts in African Studies

เข้าชม34ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020, 14 กันยายน 2020

Fr1,700.00 (51,914 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้