ทั้งหมดที่ University of Geneva สวิสเซอร์แลนด์

switzerland

612

1

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 144

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

LL.M. in International Dispute Settlement (MIDS)

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

Fr25,000.00 (฿ 824,270) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

LL.M. in International Humanitarian Law and Human Rights

เข้าชม35ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

Fr18,000.00 (฿ 593,474) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master in Astrophysics

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master in Biochemistry

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 YEARS (4 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master in Business Analytics

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 SEMESTERS; 120 ECTS CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master in Chemical Biology

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 YEARS (3 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master in Chemistry

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 YEARS (4 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master in Commodity Trading

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 SEMESTERS; 120 ECTS CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master in Computer Science

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 YEARS (3 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master in Earth Sciences

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 YEARS (4 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master in Environmental Science

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 YEARS (4 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master in Innovation, Human Development, and Sustainability

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 SEMESTERS (MAX 6 SEMESTERS); 120 ECTS CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้