มี 1 หลักสูตรธุรกิจศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Oulu

finland

1286

6

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

M.Sc. Economics and Business Administration - Finance/M.Sc. Management - Banking and Asset Manage ...

เข้าชม257ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้