หลักสูตรปริญญาตรี ทั้งหมดที่ ONCAMPUS Hull อังกฤษ สหราชอาณาจักร

null

116

International Year One (Business) (IY1)

เข้าชม4ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2019, 6 มกราคม 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year One (Engineering) (IY1)

เข้าชม17ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2019, 6 มกราคม 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Undergraduate Foundation Programme - Business, Economics, Finance and Management

เข้าชม17ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2019, 6 มกราคม 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Undergraduate Foundation Programme - Engineering and Sciences

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2019, 6 มกราคม 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Undergraduate Foundation Programme - Law and Politics

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2019, 6 มกราคม 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรของ ONCAMPUS Hull แล้วจะสามารถโอนหน่วยกิตไปยัง University of Hull ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้คะแนน ‘Silver’ ในการสำรวจ TEF 2017

  • มหาวิทยาลัยระดับท็อป 10 ของ UK จากผลการสำรวจนักศึกษาแห่งชาติ
  • Hull ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองระดับท็อป 10 ของโลก
  • 96% ของผู้สำเร็จการศึกษานานาชาติได้งานทำภายในเวลา 6 เดือน
  • ได้เข้าทำงานในบริษัทอย่าง Coca-Cola และ Walt Disney