เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Nan Tien Institute

australia

14

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Graduate Certificate in Applied Buddhist Studies

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 6 เดือน

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Health and Social Wellbeing

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 6 เดือน

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Humanistic Buddhism

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 6 เดือน

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Mental Health

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma in Applied Buddhist Studies

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 เดือน

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

A$17,600.00 (฿ 424,049) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma in Health and Social Wellbeing

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 เดือน

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

A$19,200.00 (฿ 462,599) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma in Mental Health

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 เดือน

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

A$19,200.00 (฿ 462,599) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Arts (Health and Social Wellbeing)

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18 เดือน

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Arts in Applied Buddhist Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18 เดือน

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Mental Health

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18 เดือน

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้